כניסה למערכת

משתמש קיים

דוא''ל/שם משתמש סיסמא
שכחת סיסמא ?

משתמש חדש

בחר בשיעור/ים מתוך הרשימה
מבוא - חלק 1
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מבוא - חלק 2
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
התפלגות שכיחויות - חלק 1- הפקת טבלת שכיחויות
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
התפלגות שכיחויות - חלק 2-הפקת מדדי מרכז
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
התפלגות שכיחויות - חלק 3-הפקת מדדי פיזור
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
התפלגות שכיחויות - חלק 4 - הפקת דיאגרמות
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
טבלאות Crosstabs - חלק 1-הפקת טבלה וקריאתה
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
טבלאות Crosstabs - חלק 2-מדד חי בריבוע
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מבחן t להשוואת ממוצעי מדגמים מזווגים (paired t-test)
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מבחן t להשוואת ממוצעי מדגמים בלתי תלויים (independent samples t-test)
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
פקודת Compute
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
פקודת Recode
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מקדם מתאם Spearman
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מקדם מתאם Pearson
המחיר הוא 19.8 ש"ח
ל-2 שעות
רגרסיה ליניארית חד משתנית
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
ניתוח שונות חד כיווני - one way anova
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות
מבחני post hoc
המחיר הוא 30 ש"ח
ל-2 שעות